Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE POWIATU PRUDNICKIEGO

Zarząd Powiatu w Prudniku informuje o zamiarze zakupu nieruchomości w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywajacych problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja“ w ramach RPO WO 2014-2020

Nieruchomość winna spełniać nastepujace kryteria:

  • powierzchnia  min. 80 m2,
  • minimum 4 pokoje lub możliwość adaptacji na 4 pokoje mieszkalne,
  • kuchnia z jadalnią,lub kuchnia i oddzielnie jadalnia,
  • łazienka i toaleta,
  • mile widziane dodatkowe pomieszczenie gospodarcze ( np. strych, piwnica, garaż),
  • mile widziane podwórko- ogród.

Położenie nieruchomości : teren Powiatu Prudnickiego – teren miejski.

Co najmniej dobry stan techniczny obiektu.

Wstępne propozycje można składać w forme pisemnej w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul.Kościuszki 76, 48-200 Prudnik do dnia 03.03.2021r. do godz. 15:00

Propozycje powinny zawierać opis nieruchomości z uwzględnieniem  ww.kryteriów, zdjecia, informacje dotyczące wieku instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i daty ważniejszych remontów oraz proponowaną cenę nieruchomości.

Kontakt nawiazany zostanie tylko z osobami, których wstępne propozycje wzbudzą zainteresowanie zespołu oceniajacego .

W załączeniu wzór formularza oferty.

 

Ogłoszenie w formie edytowalnej

Ogłoszenie