Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 32
Podstawa prawna: Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych.
Wymagane dokumenty:
 • 1 aktualna fotografia, o wymiarach 2,30 cm x 2,80 cm
 • dowód uiszczenia opłaty
 • w przypadku wydania pierwszej karty wędkarskiej - oryginał zaświadczenia o złożonym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb,
 • w przypadku ponownego wydania karty wędkarskiej z tytułu:
  - utraty ważności lub zniszczenia - nieważna lub zniszczona karta wędkarska,
  - zagubienia karty wędkarskiej - wyciąg z rejestru Organu, który wydał poprzednią kartę (nie dotyczy kart, które były wydane przez Starostę Poznańskiego),
 • w przypadku braku możliwości ustalenia Organu wydającego poprzednią kartę - oryginał zaświadczenia o złożonym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb,
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Opłaty: Oplata w wysokości 10,00 zł
Opłata pobierana jest zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych
Forma płatności:

Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Prudniku lub wpłacić na konto Starostwa Powiatowego, Bank Spółdzielczy w Prudniku, numer 72 8905 0000 2000 0000 0202 0001.

Termin składania dokumentów: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni
Dodatkowe informacje:

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach. Karty wędkarskie wydawane są tylko dla mieszkańców Powiatu Prudnickiego.

Tryb odwoławczy: nie przysługuje
Pliki do pobrania: DOCXWniosek o wydanie karty wędkarskiej.docx (20,11KB)
PDFWniosek o wydanie karty wędkarskiej.pdf (163,04KB)