Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr NPPDL/OP/P/16/2010 "Remont drogi powiatowej nr 1205 O relacji Wasiłowice - Śmicz - Ścinawa Mała - I etap."

Zdjęcie przedstawia Narodowy projekt przebudowy dróg lokalnych 2008-2011

Przedmiotem inwestycji był remont drogi powiatowej nr 1205 O relacji Wasiłowice - Śmicz - Ścinawa Mała w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze i usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy obszarem objętym projektem a innymi ośrodkami w regionie i poza nim. Poddana remontowi droga znajdowała się w fatalnym stanie technicznym, nawierzchnia bitumiczna posiadała liczne łaty po przeprowadzonych remontach cząstkowych, powierzchniowe pęknięcia, ubytki w warstwie ścieralnej. W profilu podłużnym i poprzecznym stwierdzono liczne wgniecenia, koleiny i wypukłości. W wielu miejscach znajdowały się zapadnięte betonowe krawężniki. Obustronne rowy przydrożne były zamulone od 50% do 70%.

Brak opisu obrazka
W ramach realizacji projektu wykonano poszerzenie jezdni z 5m do 5,5m, odnowę nawierzchni bitumicznej, poprawę parametrów technicznych skrzyżowania na odcinku 50m i 15m, wykonanie i regulację studzienek ściekowych w celu efektywniejszego odprowadzania wód opadowych z nawierzchni drogi. Długość odcinka objętego remontem wyniosła 1935,0 mb.

Brak opisu obrazka