Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/12.03222/9 "Wspólna przyszłość- historia i teraźniejszość na pograniczu"

Brak opisu obrazka

W dniu 9 lipca br. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/12.03222/9 "Wspólna przyszłość- historia i teraźniejszość na pograniczu" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 we współpracy z Město Krnov z Republiki Czeskiej.

Projekt ma na celu przybliżenie historii Ziemi Prudnickiej i Krnovskiej mieszkańcom pogranicza, ukazanie piękna i specyfiki klimatu panującego na pograniczu oraz wspólnej historii, podkreślając wagę wspólnych polsko-czeskich przedsięwzięć i działań.

Projekt ma również za zadanie propagowanie zasady tolerancji i wzajemnego szacunku między społeczeństwami po obu stronach granicy, pokazując historię poprzez pryzmat wspólnego życia na pograniczu. Wspólne przygotowywanie wydawnictw, opracowanie spaceru wirtualnego, spotkań poetów i uczestnictwo w konferencjach, wspierać będzie współpracę partnerów. 

Całkowita wartość projektu 26 525,00 EUR
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnej 22 546,25 EUR
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 2 652,50 EUR
Wkład własny ze środków Budżetu Powiatu 1 326,25 EUR

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.