Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek P oraz w zależności od zamawianych materiałów wnioski P1 do P8
Opłaty oraz forma płatności

Pobranie opłaty następuje przed wydaniem dokumentów zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 z późn.zm.) . Podstawą pobrania opłaty jest - Dokument obliczenia opłaty

gotówką w kasie Wydziału Geodezji czynnej w godzinach poniedziałek - czwartek - 7.30-15.00, piątek i ostatni dzień miesiąca7.30-14.30 lub przelewem na wskazany rachunek bankowy

Termin składania dokumentów lub miejsce: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni
Pliki do pobrania: - P_Wniosek o Udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego
- P1_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
- P2_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie danych na podstawie bazy EGiB
- P3_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT
- P4_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500
- P5_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości
- P6_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów kartotek skorowidzów wykazów zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
- P7_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów