Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE - GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY

OBOWIĄZUJE od godz. 15:14 dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 23:00 dnia 2 sierpnia 2021 r.
 

Data i godzina wydania: 02.08.2021 - godz. 15:14
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:172
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 15:14 dnia 02.08.2021 do godz. 23:00 dnia 02.08.2021
Obszar: zlewnie dopływów Odry (opolskie)
Przebieg: Na obszarach występowania opadów deszczu o dużej intensywności, stany wody w rzekach mogą gwałtownie wzrastać do strefy wody wysokiej, zwłaszcza w małych zlewniach oraz na terenach miejskich, natomiast na rzekach kontrolowanych mogą wystąpić krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi lub występującymi opadami deszczu o dużej intensywności i zasięgu lokalnym. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wojciech Krasowski

PDFSytuację pogodową mozna śledzić na stonach.pdf (192,96KB)
PDFSposob_postepowania_w_roznych_sytuacjach_pogodowych.pdf (114,92KB)
PDFKlasyfikacja stopni groźnych zjawisk meteorologiczno - hydrologicznych.pdf (348,53KB)