Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy mieszkańców ziemi prudnickiej do parków

Brak opisu obrazka

Powiat Prudnicki  zakończył zadania w ramach realizowanego projektu ”Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego” w ramach RPO WO 2014-2020. Wartość projektu wyniosła: 1 433 387,00zł, dofinansowanie 1 217 698,95 zł, wkład Powiatu 215 688,05zł

Projekt obejmował :

  1. Ochronę różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku w ramach którego prace realizowane były na powierzchni 4760,00 m2:

- kształtowanie skarp- rekultywacja wraz z ukształtowaniem skarp i ich obsadzeniem kwiatami, krzewami;

- utworzenie alejki–ścieżki o nawierzchni żwirowo– gliniastej wchłaniającej wodę  z opadów, ścieżka wyposażona została w tablice informacyjne dotyczące występujących na parku gatunków roślin i zwierząt. Wyposażono park w małą architektur tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

- prace z zielenią objęły: wycinkę drzew w złym stanie fitosanitarnym; nasadzenia kwiatów, traw, krzewów i drzew;

- wykonanie skalniaków obsadzonych roślinami dostarczającymi ponadprzeciętną ilość pyłków i nektaru, które zapewniają dobry pożytek pszczeli;

- wykonanie skwerów obsadzonych chronionymi bylinami;

 - wykonanie ogrodu terapeutycznego- zasadzenie roślin z następujących grup: warzywa, zioła i kwiaty cięte. Aby umożliwić obserwację dzikich zwierząt, przewiduje się wkomponować w otoczenie elementy małej architektury i gatunki roślin;

 -  na drzewach zamontowane zostały budki dla ptaków;

- utworzono również pomniki przyrody, nadając im imiona lekarzy związanych z Powiatowym Szpitalem.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

  1. Ochronę różnorodności biologicznej parku przy Zespole Szkół w Głogówku, którego powierzchnia prac związanych z zielenią i skwerami wyniosła 5740 m2:

- prace z zielenią- wycinka drzew w złym stanie fitosanitarnym; nasadzenia kwiatów, traw, krzewów i drzew,

- kształtowanie skarp- rekultywacja z ukształtowaniem skarp i obsadzeniem kwiatami,krzewami, umocnienie skarp gambionami z ich wypełnieniem i montażem;

- utworzenie alejek- o nawierzchni żwirowo – gliniastej wchłaniające wodę z opadów. Przy alejkach zamontowano tablice informacyjne, przez co alejki zyskają funkcję dydaktyczną,

- wykonano skalniaki na których umieszczono ławki. Obsadzono skalniaki roślinami mocno pachnącymi, zakwitającymi nocą kwiatami, wabiącymi ćmy i inne nocne owady, stanowiące pożywienie nietoperzy;

- montaż elementów małej architektury- posadowienie drewnianej wiaty edukacyjnej, montaż ławek, koszt na śmieci, stojaków rowerowych;

- objęto ochroną w formie pomników przyrody cenne okazy drzew, nazywając je imionami wyróżniających się  nauczycieli ZS w Głogówku oraz osób zasłużonych dla Gminy Głogówek.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka