Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Prudnickim

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE PRUDNICKIM W 2022 r.


W terminie od dnia 30 maja do dnia 17 czerwca 2022 r. w powiecie prudnickim przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.


Terminy kwalifikacji wojskowej dla poszczególnych gmin:
- Gmina Prudnik 31.05. – 07.06.
- Gmina Głogówek 08.06. – 10.06.
- Gmina Biała 13.06. – 14.06.
- Gmina Lubrza 15.06.


Miejsce przeprowadzania kwalifikacji wojskowej: 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 55a.


Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku wzywa się m. in.:
- mężczyzn urodzonych w roku 2003,
- mężczyzn urodzonych w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej,
- kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej.


Burmistrzowie i Wójt wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.


Referat Zarządzania Kryzysowego