Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do udziału w konkursie „KRESOWE SAGI PRUDNICZAN I KRNOVIAN”.

Organizatorem konkursu wiedzy „Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian”, jest Powiat Prudnicki, z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 76.

Brak opisu obrazka

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie indywidualnej pracy pisemnej dokumentującej losy kresowej rodziny – zapis wspomnień własnych lub zasłyszanych od starszych pokoleń dotyczących historii rodów, losów przodków podczas ekspatriacji ludności w latach 1944-1959 z terenów województw wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej.

Wybrane punkty regulaminu konkursu:

Tekst powinien mieć charakter biograficzny, dokumentować rodzinne korzenie oraz być związany z historią, osobistymi przeżyciami uczestnika Konkursu lub innej osoby z rodziny, której wspomnienia opisuje uczestnik.

Praca konkursowa musi :

a) posiadać oryginalny i twórczy charakter;

b) opierać się na źródłach historycznych opublikowanych, jak i nieopublikowanych
(np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, fotografie, wywiady)

c) nie naruszać w żaden sposób praw osób trzecich.

Prace konkursowe mogą zostać przesłane:

a)  w formie drukowanej do siedziby Starostowa Powiatowego w Prudniku, przy ul. Kościuszki 76 (pok. 102), w  zamknięty opakowaniu  z dopiskiem „KRESOWE SAGI”;

b) w formie elektronicznej na adres mail: w tytule należy wpisać „KRESOWE SAGI”.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 30.09.2022 r., do godz. 13:00. (prace konkursowe dostarczone po wyznaczonym  lub niekompletne nie będą polegały ocenie).


PDFREGULAMIN-KONKURSU.pdf (199,19KB)

PDFZałączniki do Regulaminu.pdf (235,89KB)

Brak opisu obrazka

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002828